LV | RU
Virtuālā tūre
ES fondi
ERAF
nvd
Pacientu ombuds
Mūsu ārsti Ārstēšana Rehabilitācija Diagnostika Izcenojumi Pakalpojumi Kontakti Informācijai

PAR MUMS

 
 • Par mums
 •  
 • Slimnīcas vēsture
 •  
 • Dokumenti
 •    

  Rīgas 2.slimnīca ir izveidota 1959.gada 29.aprīlī.

  No 1980. gada slimnīcu vada sertificēts veselības aprūpes ārsts, traumatologs ortopēds Jānis Petronis.

  Ar 2004.g. 1.novembri Rīgas 2.slimnīca, Ģimnastikas ielā 1, ir Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

  2015.g. slimnīcā funkcionē 94 pacientu gultas. No tām 40 - traumu, 36 - ortopēdijas, 4 - intensīvās terapijas un 14 - aprūpes gultas. No 2001. gada slimnīca ir sertificēta pēc “Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras” slēdziena, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstiecības iestādēm un to struktūrvienībām”. Ar 2003. gada pirmo ceturksni tiek ieviesta jaunākā medicīnas tehnoloģija Eiropā - navigācijas sistēma Orthopilot.

  Ir moderni iekārtota intensīvās terapijas nodaļa, piecas operāciju zāles, rentgena kabinets ar jaunu aparatūru, fiziskās rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļa, klīniski-diagnostiskā laboratorija. Ir datorizēts medicīniskās informācijas (uzskaites) un grāmatvedības kabinets. Virtuves blokā tiek gatavots ēdiens pacientiem un darbiniekiem. Slimnīcā darbojas kapella, kur regulāri notiek dievkalpojumi. Ir pieejams bezvadu internets.

  Slimnīcā ir konsultatīvā poliklīnika, kur konsultācijas un pakalpojumus sniedz kvalificēti speciālisti traumatologi, ortopēdi, ginekologs, kardiologs un neirologs - galvas sāpju speciālists. Darbojas osteoporozes diagnostikas kabinets. Slimnīcā darbojas dienas stacionārs. No 2009.g. ir pieejams veselības aprūpes pakalpojums - mājas aprūpe. Ir solārijs, bufete - ēdnīca.

  Slimnīcā strādā:

  • 56 ārsti (sertificēti 47), 3 - rezidenti, 6 - stažieri
   • 13 traumatologi ortopēdi
   • 11 anesteziologi reanimatologi
   • 3 radiologi diagnosti
   • 1 ginekologs
   • 1 rehabilitologs
   • 2 internisti
   • 1 ķirurgs
   • citi speciālisti (konsultanti)
   • 2 veselības aprūpes ārsti
  • 80 medicīnas māsas (sertificētas 59), no tām 14 ar augstāko izglītību.
  • 4 sertificēti laboratorijas feldšeri klīniski-diagnostiskajā laboratorijā, sertificēta laboratorijas ārsta vadībā. Pateicoties modernai aparatūrai un darbinieku augstai kvalifikācijai vairāk darbinieku šeit nav nepieciešams.
  • 1 sertificēts farmaceits vada slimnīcas slēgta tipa aptieku.
  • 55 darbinieki izpilda jaunākā medicīniskā personāla darbu. Tās ir saimniecības māsas, māsas palīgi (ar speciālu izglītību), pacientu reģistrētājas, apkopējas, dezinfektore.
  • 1 reģistrators sistematizē medicīnisko un lietvedības dokumentāciju, kārto visu darbu saistītu ar arhīvā nodotām lietām.
  • 1 diakonijas māsa, kura darbojas slimnīcas kapellā.
  • 4 darbinieki veic grāmatvedības uzskaiti ar pareizi izvēlētu un iegādātu programmatūru.
  • Lietvede un sekretāre palīdz slimnīcas valdes priekšsēdētājam organizēt administratīvo darbu un seko visai saņemto, nosūtāmo dokumentu apritei.
  • 1 personālas daļas vadītājs, kas kārto ar personālu saistītus jautājumus.
  • 36 saimniecības daļas darbinieki. Tie ir: elektrotehnisko iekārtu inženieris, namdaris, automobīļa vadītājs, veļas mazgātājas, sētnieki, noliktavas pārziņi, virtuves bloka darbinieki un citi.
    

   

  Dokumenti

  Statūti

  Struktūrshēma

  Ētikas kodekss

  Ētikas komisijas nolikums

  Ētikas komisijas sastāvs

  Pretkorupcijas plāns

  Pretkorupcijas plāna izpilde

  Vidējās darba algas

  Apliecinājums vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem

  FINANSU rādītāji :

   

  Bilance 2016.g.

   

  Valsts un pašvaldību budžeta veiktās iemaksas 2015.g.

   

  Darbinieku mēnešalgas apmēra sadalījums pa amatu grupām

   

  Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi 2015.gadā

   

  Pārskats 2015.g.

   

  Bilance 2015.g. I.pusgads

   

  Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2015.g.

   

  Pārskats 2014.g. auditēts

   

  Samaksātie nodokļi 2014.gadā

   

  Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2014.g.

   

  Atalgojuma politika

   

   


   



           

  MŪSU ĀRSTI

  ĀRSTĒŠANA

  REHABILITĀCIJA

  DIAGNOSTIKA

  IZCENOJUMI

  PAKALPOJUMI

  KONTAKTI

  INFORMĀCIJAI

  par mums mūsu ārsti stacionārā daļa speciālisti diagnostika izcenojumi pārsiešanas kabinets mūsu adrese, epasts projekti
  vēsture ambulatorā daļa pakalpojumi apdrošināšanas ortopēdiskais veikals tālruņi vakances
  dokumenti lielo locītavu Izcenojumi kompānijas bufete transports iepirkumi
  protezēšana virtuālā tūre